Svaz kovohutnického průmyslu

Czech Nonferrous Metal Industry Association

 Joseph Roitner / Foundry –1996

Úvod

 

 

 

 

Svaz kovohutnického průmyslu je sdružením právnických osob, které podnikají v oboru kovohutnictví a v oblastech s ním souvisejících včetně průmyslového výzkumu a vývoje.

 

 

 

 

The Czech Nonferrous Metal Industry Association is an association of corporate bodies, entrepreneurs in the sector of metalurgy and related spheres, including industrial research and development.