Svaz kovohutnického průmyslu

Czech Nonferrous Metal Industry Association

Kontakt

Novotného lávka 5

116 68 Praha 1

 

Tel.: +420 221 082 326
Fax: +420 221 082 329
E-mail:

 

 

Svaz kovohutnického průmyslu

Zájmové sdružení právnických osob. Registrace: Obvodní úřad městské části Praha 1, pod č. 120/00

IČ: 66003393,  DIČ: CZ66003393