Svaz kovohutnického průmyslu

Czech Nonferrous Metal Industry Association

BusinessInfo.cz

Integrovaný systém informací pro podnikání a export obsahuje mezi jiným také úplný přehled týkající se podpory podnikání financované z prostředků státního rozpočtu ČR, z fondů Evropské unie i z jiných zdrojů.

 

Užitečné odkazy

 

PodnikInfo.eu

Informační a pracovní server pro malé a střední podniky

 

EUROPA

Portál Evropské unie poskytuje rychlý přístup ke konkrétním informačním zdrojům, konkrétním místům a složkám orgánů EU.

 

 

CEBRE

Česká podnikatelská reprezentace při EU pro vás může pracovat všude tam, kde se zájmy vaší firmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu.

 

SP ČR

 Svaz průmyslu a dopravy ČR  sdružuje zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.  Zaměstnavatelské zájmy svých členů zastupuje a prosazuje v „tripartitě“, zlepšování podmínek podnikání prosazuje při přípravě a změnách legislativy, při jednání s kompetentními ministerstvy a dalšími institucemi. 

OKO SP ČR

Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj v ČR poskytuje informace a poradenství k účasti v rámcových programech Evropské unie. 

 

Kontakt: 

IPPC

Informační server provozovaný MPO ve spolupráci s MŽP, MZe, CENIA a ČIŽP. Obsahovou náplní webu jsou souhrnné informace z oblasti integrované prevence a omezování znečištění  (IPPC - Integrated  Pollution Prevention and Control)

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic. Ucelené informace pro podnikatele a aktuální přehled všech vyhlášených grantů na podporu podnikání

CzechTrade

Agentura na podporu obchodu. Informace o světových trzích a  síť zahraničních a regionálních kanceláří.