1 / 2007

 ZPRAVODAJ SVAZU KOVOHUTNICKÉHO PRŮMYSLU

 

Kalendář akcí

Agentury pro podporu podnikání a investic k Operačnímu programu Podnikání a inovace

 


Aktuální výzvy OPPI

Předpokládané vyhlášení programů Operačního programu Podnikání a inovace je plánováno dle následujícího harmonogramu

1. vlna

1.3.2007 

zahájení přijímání registračních žádostí do programů ROZVOJ a MARKETING

1.4.2007

zahájení přijímání plných žádostí do programů ROZVOJ a MARKETING

2. vlna

květen 2007 

programy - INOVACE, EKO-ENERGIE, ICT V PODNICÍCH

3. vlna

červen 2007 

programy - POTENCIÁL, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI, PORADENSTVÍ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

4. vlna

2. polovina roku 2007

programy - SPOLUPRÁCE, PROSPERITA

 


CzechInvest začal přijímat žádosti o dotace elektronicky

05.03.2007 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest začala jako jedna z prvních přijímat žádosti o dotace elektronickou formou. Snaží se tak zjednodušit podnikatelům cestu k penězům ze strukturálních fondů Evropské unie. Většinu dokumentů tak mohou žadatelé v rámci Operačního programu Podnikání a inovace nyní posílat do agentury přes aplikaci eAccount přímo ze své kanceláře. Výrazně se tím sníží náklady a časová náročnost administrace projektů.

 


Zelená kniha k veřejné konzultaci

 Zelená kniha k veřejné konzultaci - nástroje Evropy na ochranu obchodu - antidumpingová, protisubvenční a ochranná opatření

 


Bez platného integrovaného povolení nebude možné zařízení dále provozovat.

(Upozornění  Místopředsedy vlády a ministra životního prostředí)

K 30. říjnu 2007 musí mít všichni provozovatelé zařízení spadajících do působnosti zákona o integrované prevenci (zákon Č. 76/2002 Sb.) platné integrované povolení. Kategorie činností, kterým vzniká povinnost získat integrované povolení, jsou vyjmenovány v příloze č. 1 zákona.  Další informace k procesu integrovaného povolování na internetových adresách www.ippc.cz a www.env.cz/ippc  případně se můžete obracet písemně na oddělení integrované prevence Ministerstva životního

 


Podpory a dotace

Obsáhlá databáze podpor a dotací s možností rozšířeného vyhledávání.


Dotazy, náměty,  připomínky adresujte: