2 / 2007

 ZPRAVODAJ SVAZU KOVOHUTNICKÉHO PRŮMYSLU

 

14. ročník soutěže Manažer roku má své vítěze.

 

Národní komise dne 19.4.2007 rozhodla mezi finalisty o těch, kteří obsadili první místa v jednotlivých soutěžních kategoriích

(viz http://www.manazerroku.cz/vysledky.php

 

Titul Manažer odvětví VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ A HUTNÍCH VÝROBKŮ získal

Ing. Jiří Dostál, generální ředitel,  Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 

 

Blahopřejeme !

 


Národní soustava povolání

Realizátoři veřejné zakázky projektu MPSV, sdružení TREXIMA, spol. s r. o., Hospodářská komora ČR, Institut Svazu průmyslu ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR představili na tiskové konferenci 5. dubna 2007 podobu Národní soustavy povolání, která se stane efektivním flexibilním nástrojem státu pro rozvoj lidských zdrojů a profesního vzdělávání, posílí roli zaměstnavatelů v této oblasti a stane se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé EU. Propojení jednotlivých součástí systému podpoří vznik tzv. sektorových rad.

 

Sektorové rady jsou zakládány zástupci cechů, profesních sdružení, významných zaměstnavatelů v daném odvětví a dalšími odbornými experty. V rámci této veřejné zakázky by mělo vzniknout až 20 sektorových rad.

 

Svaz kovohutnického průmyslu byl realizátory Národní soustavy povolání  přizván k založení sektorové rady hutnictví a slévárenství. V sektorové radě hutnictví a slévárenství bude zástupce sekretariátu SKP a představitel jedné z členských firem.

 

 


 

REACH

(Nařízení Rady ES č. 1907/ 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)

 

Vláda České republiky stanovila MŽP jako národní orgán k nařízení REACH. MŽP pověřilo organizaci CENIA rolí "ústředního kontaktního místa" (vytvoření národního Helpdesku) pro REACH v České republice.

 

Na adrese www.cenia.cz naleznete aktuální informace k nařízení REACH a odkazy na další zdroje informací k REACH

 

Základní informace nejen pro chemiky nabízí  příručka REACH (autor: Ing. Oldřich Petira VUOS Pardubice)

 

On-line zdroje (anglicky)

REACH na portálu EC DG - Environment
REACH na portálu EC DG - Enterprise and Industry
REACH, European Chemicals Bureau

 

 


Tabulka programu OPPI k nahlédnutí ZDE

 


Podpory a dotace

Obsáhlá databáze podpor a dotací s možností rozšířeného vyhledávání.


Dotazy, náměty,  připomínky adresujte: